MacroLEX.ro CoduriPostale.info.ro CursValutar.info.ro Clasificari.ro Intra in cont  
  ACASA   ULTIMELE APARITII   CAUTARE  
ULTIMELE ACTE OFICIALE APARUTE
 1. 
Decizie nr. 11 din 20.04.2017, Senatul Romaniei
   Decizia privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 aprilie 2017
( Publicat in MO I nr. 283 din 21.04.2017 )  
 2. 
Ordin nr. 104 din 20.04.2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
   Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
( Publicat in MO I nr. 283 din 21.04.2017 )  
 3. 
Hotarare nr. 239 din 20.04.2017, Guvernul Romaniei
   Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român" aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor
( Publicat in MO I nr. 283 din 21.04.2017 )  
 4. 
Decizie nr. 355 din 20.04.2017, Prim-ministru
   Decizia privind numirea domnului Petru Armean în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
( Publicat in MO I nr. 283 din 21.04.2017 )  
 5. 
Decizie nr. 356 din 20.04.2017, Prim-ministru
   Decizia privind exercitarea unor atribuţii
( Publicat in MO I nr. 283 din 21.04.2017 )  
 6. 
Hotarare nr. 37 din 18.04.2017, Senatul Romaniei
   Hotararea privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
( Publicat in MO I nr. 283 din 21.04.2017 )  
 7. 
Ordin nr. 2683 din 10.04.2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice Si Fondurilor Europene
   Ordin privind desemnarea Laboratorului ICECON TEST aparţinând Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii
( Publicat in MO I nr. 283 din 21.04.2017 )  
 8. 
Ordin nr. 2684 din 10.04.2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice Si Fondurilor Europene
   Ordin privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITAS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică
( Publicat in MO I nr. 283 din 21.04.2017 )  
 9. 
Hotarare nr. 1 din 29.03.2017, Comisia Centrala de Rechizitii
   Hotararea pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2017
( Publicat in MO I nr. 283 din 21.04.2017 )  
 10. 
Regulament nr. 1 din 06.04.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara
   Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006
( Publicat in MO I nr. 282 din 21.04.2017 )  
 11. 
Ordin nr. 214 din 20.03.2017, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
   Ordin privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
( Publicat in MO I nr. 282 din 21.04.2017 )  
 12. 
Ordin nr. 407 din 10.04.2017, Ministerul Transporturilor
   Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
( Publicat in MO I nr. 281 din 21.04.2017 )  
 13. 
Ordin nr. 408 din 10.04.2017, Ministerul Transporturilor
   Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
( Publicat in MO I nr. 281 din 21.04.2017 )  
 14. 
Ordin nr. 410 din 10.04.2017, Ministerul Transporturilor
   Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.370(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.5 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 17 octombrie 2016
( Publicat in MO I nr. 281 din 21.04.2017 )  
 15. 
Decizie nr. 602 din 04.04.2017, Administratia Nationala a Penitenciarelor
   Decizia pentru modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
( Publicat in MO I nr. 281 din 21.04.2017 )  
 16. 
Document nr. 93/22/Add.1/Corr.5/MSC din 17.10.2016, Organizatia Maritima Internationala
   Document privind acceptarea rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.370(93)
( Publicat in MO I nr. 281 din 21.04.2017 )  
 17. 
Ordin nr. 97 din 14.04.2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
   Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020"
( Publicat in MO I nr. 280 din 21.04.2017 )  
 18. 
Decizie nr. 352 din 20.04.2017, Prim-ministru
   Decizia privind numirea doamnei Alina-Claudia Moldovan în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
( Publicat in MO I nr. 279 din 20.04.2017 )  
 19. 
Decizie nr. 353 din 20.04.2017, Prim-ministru
   Decizia privind numirea domnului Cosmin Ghiţă în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
( Publicat in MO I nr. 279 din 20.04.2017 )  
 20. 
Ordin nr. 3768 din 20.04.2017, Ministerul Educatiei Nationale
   Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 "Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare" la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare
( Publicat in MO I nr. 279 din 20.04.2017 )  
Copyright © 2017   MacroLEX.ro   -   Termeni si conditii