Hotarare nr. 326 din 23.05.2019 - Hotararea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020
Guvernul Romaniei
Publicat in MO I nr. 467 din 10.06.2019
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?