Hotarare nr. 348 din 30.05.2019 - Hotararea privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“- S.A. Constanţa
Guvernul Romaniei
Publicat in MO I nr. 467 din 10.06.2019
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?