Ordin nr. 2214 din 22.05.2019 - Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
Ministerul Finantelor Publice
Publicat in MO I nr. 476 din 11.06.2019
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?