Ordin nr. 400 din 29.10.2019 - Ordin privind aprobarea modelului de decizie referitoare la obligaţiile bugetare accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, a procedurii privind modalitatea de notificare a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi şi a modelului de înştiinţare de plată pentru contribuţia anuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
Oficiul National pentru Jocuri de Noroc
Publicat in MO I nr. 897 din 06.11.2019
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?