Hotarare nr. 346 din 30.05.2019 - Hotararea privind actualizarea descrierii tehnice şi valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi trecerea unei părţi a imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
Guvernul Romaniei
Publicat in MO I nr. 467 din 10.06.2019
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?