Ordin nr. 299 din 10.05.2019 - Ordin pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Insula Verde şi a Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SRPA 09 Lişcoteanca din judeţul Brăila
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Publicat in MO I nr. 379 din 15.05.2019
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?