Rectificare din 17.07.2019 - Rectificare referitoare la Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/2019 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum şi pentru prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen
Monitorul Oficial
Publicat in MO I nr. 588 din 17.07.2019
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?