Notificare din 2021 - Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului comercial şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate şi protecţia acestora şi a Acordului de cooperare dintre Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în ceea ce priveşte utilizarea în condiţii de siguranţă şi în scopuri paşnice a energiei nucleare
Publicat in JOUE L nr. 1 din 01.01.2021
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?