Regulament nr. 1799/UE din 2020 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1799 al Comisiei din 30 noiembrie 2020 privind autorizarea preparatului de 6-fitază produsă de Komagataella phaffii CGMCC 12056 ca aditiv pentru hrana găinilor ouătoare şi a altor păsări ouătoare (titularul autorizaţiei: Andrés Pintaluba S.A.)
Publicat in JOUE L nr. 402 din 01.12.2020
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?