Regulament nr. 1672/UE din 2022 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1672 al Comisiei din 23 septembrie 2022 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Bardejovský Med/Med z Bardejova” (DOP)]
Publicat in JOUE L nr. 252 din 30.09.2022
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?