Decizie nr. 1851/UE din 2022 - Decizia (UE) 2022/1851 a Consiliului din 29 septembrie 2022 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt instituit prin Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, privind instituirea unui Grup de lucru specializat pentru cooperare în scopul dezvoltării
Publicat in JOUE L nr. 257 din 05.10.2022
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?