Regulament nr. 1155 din 2019 - Regulamentul (UE) 2019/1155 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize)
Publicat in JOUE L nr. 188 din 12.07.2019
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?