Decizie nr. 1807/UE din 2020 - Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1807 a Comisiei din 27 noiembrie 2020 privind prelungirea măsurii luate de Consiliul executiv pentru sănătate şi securitate (Health and Safety Executive) din Regatul Unit, prin care se autorizează punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produsului biocid Biobor JF, în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2020) 8158]
Publicat in JOUE L nr. 402 din 01.12.2020
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?