Decizie nr. 1805/UE din 2020 - Decizia (UE) 2020/1805 a Comisiei din 27 noiembrie 2020 de modificare a Deciziei 2014/350/UE şi a Deciziei (UE) 2016/1349 prin prelungirea perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse textile şi încălţăminte şi a cerinţelor de evaluare şi de verificare aferente [notificată cu numărul C(2020) 8152]
Publicat in JOUE L nr. 402 din 01.12.2020
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?