Regulament nr. 915 din 2023 - Regulamentul (UE) 2023/915 al Comisiei din 25 aprilie 2023 privind nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006
Publicat in JOUE L nr. 119 din 05.05.2023
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?