Decizie nr. 1803/UE din 2020 - Decizia (UE) 2020/1803 a Comisiei din 27 noiembrie 2020 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse de hârtie tipărită, produse de papetărie din hârtie şi sacoşe din hârtie [notificată cu numărul C(2020) 8155]
Publicat in JOUE L nr. 402 din 01.12.2020
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?