Decizie nr. 1684/UE din 2022 - Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1684 a Comisiei din 28 septembrie 2022 privind echivalența cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Taiwan cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește casele de compensare pentru contracte futures aflate sub supravegherea Comisiei de Supraveghere Financiară
Publicat in JOUE L nr. 252 din 30.09.2022
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?