Regulament nr. 1671/UE din 2022 - Regulamentul delegat (UE) 2022/1671 al Comisiei din 9 iunie 2022 de prelungire a perioadei de tranziție menționate la articolul 89 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
Publicat in JOUE L nr. 252 din 30.09.2022
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?