Decizie nr. 1853/UE din 2022 - Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1853 a Comisiei din 30 septembrie 2022 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2022) 7102]
Publicat in JOUE L nr. 257 din 05.10.2022
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?