Decizie nr. 1806/UE din 2020 - Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1806 a Comisiei din 25 noiembrie 2020 privind aprobarea utilizării funcţiei de rulare liberă cu motorul pornit ca tehnologie inovatoare la autoturismele cu motor cu ardere internă şi la autoturismele electrice hibride fără încărcare externă, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi de abrogare a Deciziilor de punere în aplicare 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279, (UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102, (UE) 2020/1222 ale Comisiei
Publicat in JOUE L nr. 402 din 01.12.2020
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?