Regulament nr. 1795/UE din 2020 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1795 al Comisiei din 30 noiembrie 2020 privind autorizarea chelatului de fier al lizinei şi al acidului glutamic ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale
Publicat in JOUE L nr. 402 din 01.12.2020
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?