Regulament nr. 1841/UE din 2022 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1841 al Comisiei din 30 septembrie 2022 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane
Publicat in JOUE L nr. 254 din 03.10.2022
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?