Regulament nr. 2082/UE din 2021 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2082 al Comisiei din 26 noiembrie 2021 de stabilire a modalităților de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul comun european de clasificare în funcție de risc
Publicat in JOUE L nr. 426 din 29.11.2021
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?