Decizie nr. 1847/UE din 2022 - Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1847 a Comisiei din 28 septembrie 2022 privind cererea de înregistrare, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului, a inițiativei cetățenești europene intitulate „Tulburările specifice de învățare în prim plan la nivelul UE” [notificată cu numărul C(2022) 6901]
Publicat in JOUE L nr. 256 din 04.10.2022
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?