Regulament nr. 1801/UE din 2020 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1801 al Comisiei din 30 noiembrie 2020 de adaptare a ratei de ajustare a plăţilor directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru anul calendaristic 2020
Publicat in JOUE L nr. 402 din 01.12.2020
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?