Decizie nr. 1664/UE din 2022 - Decizia (UE) 2022/1664 a Consiliului din 20 septembrie 2022 privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte
Publicat in JOUE L nr. 255 din 03.10.2022
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?