Regulament nr. 1845/UE din 2022 - Regulamentul delegat (UE) 2022/1845 al Comisiei din 29 iulie 2022 de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate
Publicat in JOUE L nr. 256 din 04.10.2022
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?