Decizie nr. 1808/UE din 2020 - Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1808 a Comisiei din 30 noiembrie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1698 în ceea ce priveşte standardele europene pentru anumite articole de puericultură, mobilier pentru copii, echipamente de antrenament staţionare şi tendinţa de aprindere a ţigaretelor
Publicat in JOUE L nr. 402 din 01.12.2020
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?