Regulament nr. 1794/UE din 2020 - Regulamentul delegat (UE) 2020/1794 al Comisiei din 16 septembrie 2020 de modificare a părţii I din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte utilizarea materialului de reproducere a plantelor neecologic şi în conversie
Publicat in JOUE L nr. 402 din 01.12.2020
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?