Decizie nr. 1203 din 2019 - Decizia de punere in aplicare (UE) 2019/1203 a Comisiei din 12 iulie 2019 de stabilire a faptului ca o suspendare temporara a taxei vamale preferentiale nu este adecvata pentru importurile de banane originare din Guatemala
Publicat in JOUE L nr. 189 din 15.07.2019
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?