Decizie nr. 1843/UE din 2022 - Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1843 a Consiliului din 29 septembrie 2022 prin care Suedia este autorizată să aplice niveluri reduse ale accizelor pentru benzină, motorina nemarcată și combustibilii echivalenți utilizați drept carburanți, în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE
Publicat in JOUE L nr. 254 din 03.10.2022
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?