Decizie nr. 1844/UE din 2022 - Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1844 a Comisiei din 28 septembrie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1616 în ceea ce privește standardele armonizate pentru conducte industriale metalice, extinctoare portabile, încercări nedistructive, fitinguri de țevărie, robinetărie industrială, cazane acvatubulare, rezervoare și recipienți de PAS, racorduri și compensatoare de dilatare pentru sistemele frigorifice și pompele de căldură
Publicat in JOUE L nr. 254 din 03.10.2022
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?