Regulament nr. 1849/UE din 2022 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1849 al Comisiei din 28 septembrie 2022 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Peitzer Karpfen” (IGP)]
Publicat in JOUE L nr. 257 din 05.10.2022
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?