Decizie nr. 1804/UE din 2020 - Decizia (UE) 2020/1804 a Comisiei din 27 noiembrie 2020 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru afişajele electronice [notificată cu numărul C(2020) 8156]
Publicat in JOUE L nr. 402 din 01.12.2020
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?