Decizie nr. 1802/UE din 2020 - Decizia (UE) 2020/1802 a Comisiei din 27 noiembrie 2020 de modificare a ghidului utilizatorului care stabileşte etapele necesare participării la EMAS în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) [notificată cu numărul C(2020) 8151]
Publicat in JOUE L nr. 402 din 01.12.2020
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?