Regulament nr. 2087/UE din 2021 - Regulamentul delegat (UE) 2021/2087 al Comisiei din 6 iulie 2021 de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (UE) 2019/1009 al Parlamentului European și al Consiliului în scopul adăugării materiilor obținute prin oxidare termică și a derivațiilor acestora ca și categorie de materii componente în produsele fertilizante UE
Publicat in JOUE L nr. 427 din 30.11.2021
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?