Regulament nr. 1796/UE din 2020 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1796 al Comisiei din 30 noiembrie 2020 privind autorizarea L-glutaminei produse de Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale
Publicat in JOUE L nr. 402 din 01.12.2020
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?