Decizie nr. 1793/UE din 2020 - Decizia (UE) 2020/1793 a Consiliului din 16 noiembrie 2020 de modificare a perioadei de aplicare a Deciziei nr. 940/2014/UE privind regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze
Publicat in JOUE L nr. 402 din 01.12.2020
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?