Rectificare din 30.07.2020 - Rectificare referitoare la Hotarârea Guvernului nr. 506/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, prin Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mures, pentru scoaterea din functiune în vederea casarii si valorificarii acestora, precum si actualizarea anexei nr. 8 la Hotarârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul Romaniei
Publicat in MO I nr. 679 din 30.07.2020
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?