Hotarare nr. 23 din 20.02.2024 - Hotararea referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind întreprinderile din Europa: cadru de impozitare a profitului (BEFIT) - COM (2023) 532 final
Senatul Romaniei
Publicat in MO I nr. 148 din 22.02.2024
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?