Hotarare nr. 1232 din 17.11.2021 - Hotararea pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere şi dotare a sediului istoric al Academiei Române şi construire corp nou - aulă în incinta imobilului din Calea Victoriei nr. 125-127, sectorul 1, Bucureşti“
Guvernul Romaniei
Publicat in MO I nr. 1117 din 23.11.2021
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?