Hotarare nr. 494 din 28.04.2021 - Hotararea pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova-Calafat, componentă a Coridorului Orient/Est-Mediteranean", lucrare de utilitate publică de interes naţional
Guvernul Romaniei
Publicat in MO I nr. 462 din 29.04.2021
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?