Ordin nr. 148 din 19.01.2023 - Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi
Ministerul Sanatatii
Publicat in MO I nr. 88 din 01.02.2023
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?