Regulament din 15.03.2023 - Regulament -CADRU privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă
Guvernul Romaniei
Publicat in MO I nr. 219 din 16.03.2023
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?