Hotarare nr. 24 din 20.02.2024 - Hotararea referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.011 în ceea ce privește domeniul de aplicare al normelor privind indicii de referință, utilizarea în Uniune a indicilor de referință furnizați de un administrator situat într-o țară terță și anumite cerințe de raportare - COM (2023) 660 final
Senatul Romaniei
Publicat in MO I nr. 148 din 22.02.2024
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?