Hotarare nr. 1230 din 17.11.2021 - Hotararea privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Concurenţei, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul Romaniei
Publicat in MO I nr. 1117 din 23.11.2021
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?