Ordin nr. 4567 din 18.06.2020 - Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Publicat in MO I nr. 555 din 26.06.2020
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?