Hotarare nr. 22 din 20.02.2024 - Hotararea referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de instituire a unui sistem de impunere în funcție de sediul central pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii și de modificare a Directivei 2011/16/UE - COM (2023) 528 final
Senatul Romaniei
Publicat in MO I nr. 148 din 22.02.2024
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?