Ordin nr. 228 din 05.06.2024 - Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 105/2023 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, documentelor justificative, condițiilor și modului de implementare a intervențiilor aferente sectorului apicol prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Publicat in MO I nr. 538 din 10.06.2024
Pentru textul complet:

Nu ai cont pe MacroLEX.ro?